գտանեմ

գտանեմ
(in: գտանիմ)

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,20 3,14 4,17 7,11 Acrostiche 6,23
je me trouve

freq: 5


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԳՏԱՆԵՄ — (գտի, գի՛տ, գտեալ, գտօղ.) NBH 1 0583 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 11c, 12c, 13c ն. εὐρίσκω invenio, reprio, compeio, assequor Ի ձեռս բերել զխնդրելին գիւտ. ստանալ զկորուսեալն կամ զպակասեալն. հնարել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԽՈՐԺԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0016 Chronological Sequence: Unknown date ա. Կամակից. հաճ եւ հաւան. *Գտանեմ զօրէնսն՝ խորհրդոյս միաբան, եւ ախորժակիցս բարւոյն. Ոսկ. հռ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅԼ — I. (ոյ, ում, յայլմէ, լով, լոց, լովք.) NBH 1 0082 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 15c ա. Նոյն ձայն է եւ յն. լտ. տճկ. ա՛լլոս, ա՛լիուս, իլ, էլ. ἅλλος, λη, λο alius, ia, iud, λοιπός, ἑπίλοιπος… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳԱՄ — I. (եկի, եկ, եկայք, եկեալ, գալ.) NBH 1 0525 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 12c, 13c, 14c չ. ἤκω, ἕρχομαι, βαίνω, πάρειμι Venio, adsum, adeo եւ այլն. Եկաւորել. փոխիլ անտի այսր, ʼի հեռաւոր վայրէ ʼի մօտաւորն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱ — (դորա, դմա, դովաւ. դոքա, դոցա, դոքօք. գրի եւ ԴԱՅ, դորայ, դոցայ.) NBH 1 0589 Chronological Sequence: Early classical, 6c ԴԱ գրի եւ ԴԱՅ. Տե՛ս եւ Դոյն. Դերանուն ցուցական՝ որ յայտ առնէ զմիջինն եւ զառաջիկայն ի յոլովից երրորդ դիմաց, զորոց բանն է. ատ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՄ — (ես, է, էի, իցեմ, ել, ելոյ, ելով, եալ, ելոյ.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c εἵμι, εἷναι sum, esse (տե՛ս եւ Եղանիմ, Լինիմ, որք լնուն զայլ եւս ժամանակս չէզոքաբար): Էական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴ — ( ) NBH 1 0764 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c (նախդիր). εἱς, πρός, ἑπί, ἑν ad, super, in Ի տրականն, որպէս Առ. ʼի. յ. ց. դէպ ʼի. ʼի վերայ. շուրջ. զոյգ, եւ այլն, պէսպէս ոճով. զոր օրինակ ասի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽԱՆԳԱՐ — ( ) NBH 1 0919 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c գ. ԽԱՆԳԱՐ. σύγχυσις perturbatio. Գրի եւ ԽԱՆԿԱՐ. Խանգարումն. աւեր. եղծումն. վնաս. շփոթութիւն. յոյզք խռովութեան. ... *Ամենայն խանգարք, անկարգութիւնք. Ոսկ. մ. ՟Գ. 6: *Կամեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՆԴՐԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0953 Chronological Sequence: 8c ն. ζητέω quaero. Ի խնդիր ելանել. որոնել. կամիլ գտանել. յուզել, խուզարկել. ջանալ ʼի ձեռս բերել. հմուտ լինել. փնտռել, ուզել գտանել. ... *Խնդրեա՛ դու զվրեժնոցա. Եփր. ծն.: *Զի՞նչ խնդրես ... զեղբարսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՏԱՀԱՆ — ( ) NBH 2 0090 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա. ՀԵՏԱՀԱՆ եւ ՀԵՏԱՀԱՆԱԿԱՆ. ἱχνευτής vestigator, indagator. Որ հանէ զհետս. իբր հետազօտիչ. հետախոյզ. հետամուտ. գամագիւտ. հնարագէտ. ճարտարահնար. *Մո՛ւտ զհետ նորա որպէս հետահան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՏԱՀԱՆԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 0090 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա. ՀԵՏԱՀԱՆ եւ ՀԵՏԱՀԱՆԱԿԱՆ. ἱχνευτής vestigator, indagator. Որ հանէ զհետս. իբր հետազօտիչ. հետախոյզ. հետամուտ. գամագիւտ. հնարագէտ. ճարտարահնար. *Մո՛ւտ զհետ նորա որպէս հետահան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.